23-09-08

warm blijven eten op school

 

Misschien blijft jouw kind over de middag warm eten? Het is goed om de schoolkeuken ook in te lichten, evenals de mensen die toezicht houden in de eetzaal. Er kan een documentje ingevuld en meegegeven worden in het begin van het schooljaar. Wat kan daar zoal opstaan?

naam van het kind:
toegelaten vlees/vleesvervanger:
toegelaten zuivel en melkproducten:
toegelaten hoeveelheid brood/ontbijtgranen/pasta/rijst:
toegelaten hoeveelheid fruit:
toegelaten groenten:
toegelaten desserts:
Andere informatie (bijvoorbeeld het insuline schema of koolhydraatgehalte per maaltijd)

Je kunt het document laten ondertekenen door het diabetesteam en door de directie van de school.
Moest er iets veranderen in het schema van je kind, vergeet dan ook niet om het door te geven.
__________________

20:18 Gepost door Babs in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

rechten op school voor kinderen met diabetes

 


* Kinderen hebben niet alleen thuis diabetes: ook op school. Het is in het belang van het kind dat de diabetesregeling ook op school verder gezet wordt.
* Het kind moet de mogelijkheid hebben om de bloedsuikers te meten wanneer dat nodig is
* Hypoglycaemie moet effectief behandeld worden in voorafgaande afspraak met de ouders
* Insuline moet correct en hygiënisch toegediend worden op een veilige plaats, zowel voor kinderen die spuiten of pompen
* Tussendoortjes moeten toegelaten worden in voorafgaande afspraak met de ouders
* De lunchpauze moet gerespecteerd worden en het kind moet de kans krijgen de lunch op een afgesproken tijdstip te nuttigen en de lunch ook te beëindigen
* Vrije toegang tot het toilet en tot het drinken van water
* Het kind moet de kans krijgen om aan alle activiteiten (sport, uitstapjes,..) deel te nemen, op een verantwoorde manier

Noem het de rechten van het kind of noem het iets anders, maar het is misschien een goede handleiding.

20:17 Gepost door Babs in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

tips voor leerkrachten en verzorgers van kinderen met diabetes

 

* Diabetes is niet besmettelijk. Er is nog geen remedie, maar diabetes kan behandeld worden met insuline, beweging, gezonde voeding en regelmatig meten van de bloedsuikers.

* Het gebeurt zelden dat kinderen een hypo/hyper voorwenden om de klas te mogen verlaten of om niet deel te hoeven nemen aan activiteiten. Kinderen met diabetes willen niet anders zijn dan andere kinderen en willen al zeker geen aandacht vestigen op hun diabetes. Moest dit toch problemen geven, contacteer dan de ouders. Zorg alleszins dat het kind voldoende toegang krijgt tot de bloedglucosemeter, water en suiker indien nodig.

* Kinderen die geregeld worden met spuitjes, moeten de kans krijgen om tijdig hun spuit te kunnen zetten voor de maaltijd, in een veilige omgeving. Kinderen die pompen, moeten ook de kans krijgen om te bolussen en eventueel correcties uit te voeren.

* Kinderen moeten de kans krijgen hun glycaemie te meten als zij dat nodig achten. Hypo's moeten behandeld worden met druivensuiker of echte cola/fruitsap en indien nodig achteraf een sneetje brood. Het kind moet alvast vrije toegang krijgen tot het toilet en het drinken van extra water. Indien nodig, moeten correcties uitgevoerd worden, om tot een meer aanvaardbare glycaemie te komen.

* Onbehandelde hypoglycaemiëen kunnen leiden tot bewusteloosheid, stuipen en coma. Kinderen met een lage glycaemie moeten de kans krijgen om extra koolhydraten te nuttigen als dat nodig blijkt, ook tijdens activiteiten of in de klas.

* Ouders kunnen de (sport) leerkracht voorzien van een voorraadje druivensuikers, dat meegenomen wordt tijdens activiteiten. Ook de bloedglucosemeter wordt best meegenomen tijdens activiteiten.

* Kinderen met diabetes moeten geen voorkeursbehandeling krijgen boven de andere kinderen. Het kind heeft medische aandacht nodig als de situatie zich voordoet. Diabetes is geen taboe en het kind mag niet het gevoel krijgen gepest te worden omwille van zijn aandoening.

* Als er activiteiten voorzien zijn waar voeding aan te pas komt, probeer dan tijdig de ouders te waarschuwen zodat ze hier rekening mee kunnen houden en advies kunnen geven.

* Probeer kinderen te belonen met complimentjes, een stickertje of een stempel op de hand, in plaats van met snoep of traktaties. Dat maakt het voor een kind met diabetes ook makkelijker en iedereen is er beter mee af.

* Laat het kind niet zonder toezicht als er zich een hypo voordoet.

* Laat kinderen met een glycaemie die hoger is dan 240 mg/dl niet sporten. Het kan zijn dat dit niet niet voldoende insuline kreeg en de sportactiviteit zal dit alleen maar verergeren. Het kind kan ketonen krijgen.

* Geen twee kinderen met diabetes zijn gelijk. Beide kinderen kunnen een andere aanpak vragen en andere medicatie krijgen. Zorg dat je goed op de hoogte bent van de regeling per kind.

20:15 Gepost door Babs in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |